Byens historie

Skælskør – en købstad med næsten 800 års historie

Skælskør nævnes for første gang i 1231. Byens historie kan inddeles i Middelalder, Renæssance, Enevælde, Industrialisering,  1900-1950 og 1950 til i dag.

Der er forskellige indgange til at lære mere om Skælskørs historie

  • Et besøg på bymuseet i Algade 2. Se mere her og åbningstider her.
  • Foldere om byens historie, som fås på Bykontoret, Algade 11.
  • I H. C. Andersens Fodspor på Sjælland og Møn: hæfte på 40 sider om eventyrdigterens besøg i området – udgivet i 2005 ifm. 200 året for hans fødsel. Læs det her

På besøg i Skælskør: tre film om byens historie

TV Sydsjælland lavede i 2017 tre film om Skælskørs historie. Hans Jørgen Konradsen – mangeårig lærer på den tidligere Skælskør Højskole – guider her levende igennem byen og dens historie:

  1. Film: Her er fokus på området nær havnen, hvor vi får indblik i både byens nuværende forhold og den tid der ligger langt tilbage.
  2. Film: Her kommer vi rundt i byen sydvest for kanalen, hvor vi bl.a besøger kirken og Rådhuset.
  3. Film: Her besøges bl.a kunstnere, skuespillere og ikke mindst Guldagergaard.

Skønne Skælskør præsenteres i samarbejde med erhvervsforeningen og